Ouderparticipatie


De ouders worden actief betrokken bij de schoolactiviteiten, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de jaarfeesten, als medeorganisator van de jaarlijkse bazaar, deelname aan werkgroepen en bij het poetsen van de klassen.

Ook wordt aan ouders een financiële ouderbijdrage gevraagd. Op deze wijze dragen ouders naar draagkracht bij aan de continuïteit en kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs op BS Talander.
De aanwending en verantwoording van de ouderschenkingen wordt ieder schooljaar afgestemd met de medezeggenschapsraad van de school.