Schooltijden en vakanties

Informatiemomenten nieuwe ouders
Speelochtend peuters en kleuters:
zaterdag 15 september

Informatieavond:
maandag 5 november
donderdag 21 maart

 

Schooltijden
kleuterklas:
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur
klas 1 en 2:
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 8.30 uur tot 13.00 uur
dinsdag 8.30 uur tot 15.00 uur
klas 3 t/m 6 :
maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur
woensdag en vrijdag van 8.30uur tot 13.00

Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019
Eerste schooldag: 20 augustus
Herfstvakantie: 15 – 19 oktober
Kerstvakantie: 24 december – vrijdag 4 januari
Carnaval: 4 -8 maart
Sint Joep: 19 maart
Goede vrijdag en Pasen: 19 – 23 april
Meivakantie: 24 april – 3 mei
Hemelvaart: 30 – 31 mei
Tweede Pinksterdag: 10 juni
Zomervakantie: 8 juli – 20 augustus

Studiedagen
vrijdag 12 oktober
donderdag 6 december
woensdag 16 januari

Ouderavonden

kleuterklas:
woensdag 19 september
donderdag 15 november, werkavond
woensdag 20 februari, leerrijpheid

klas 1-2:
dinsdag 25 september
dinsdag 15 januari
dinsdag 14 mei

klas 3-4:
dinsdag 9 oktober
dinsdag 29 januari
dinsdag 12 maart
dinsdag 7 mei

klas 5-6:
donderdag 27 september
donderdag 24 januari
donderdag 4 april

nieuwe klas 1, schooljaar 2019-2010:
donderdag 27 juni