Stichting Pallas

Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 16 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Wij verzorgen met ongeveer 290 mensen onderwijs voor 2900 leerlingen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Van hieruit krijgen de scholen ondersteuning op de beleidsgebieden financi├źn, personeel en onderwijs.
Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Het vrijeschoolonderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

Stichting Pallas