Kleuterklas

Spelend leren
Het jonge kind ontdekt al spelenderwijs de wereld om zich heen. In de kleuterklassen krijgt het volop de gelegenheid om door nabootsing en fantasie zijn spel te ontwikkelen. Dit spel is de basis voor een gezonde taal- en denkontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Het rijke taalgebruik van de leerkracht tijdens het ochtendspel vergroot spelenderwijs de woordenschat van de kinderen.

Ritme en herhaling
Een gezonde kleuter wil de dingen altijd opnieuw beleven: nog eens dat sprookje horen, nog eens dat liedje zingen, nog eens dat dansje doen. Zij geven een houvast aan het kind en versterken het gevoel van veiligheid en geborgenheid en dat vinden we van groot belang voor een goede ontwikkeling. De kleuterklas heeft een vaststaand dagritme, een terugkerend weekritme en een duidelijk jaarritme.

De inrichting
De klas straalt rust en warmte uit. Het lokaal is ingericht met natuurlijke materialen in zachte kleuren en sfeervol licht. Het is een rijke en veilige leeromgeving. Het kind voelt zich thuis en de fantasie wordt volop geprikkeld. Het jonge kind wordt uitgedaagd zelf te experimenteren, te ontdekken en te leren.

Samenstelling klas
De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen: 4, 5 en 6 jarigen. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar kunnen leren geeft volop gelegenheid aandacht aan de sociale ontwikkeling te geven. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd bij dezelfde kleuterjuffen.

Overgang naar de 1e klas
Met 6 of 7 jaar gaan de kinderen naar de eerste klas. Dit is op de vrijeschool een belangrijke stap die met de kinderen uitgebreid wordt gevierd. Het markeert de overgang van het ‘spelend’ leren van de kleuter naar het meer ‘schoolse’ leren van het schoolkind.