Onderbouw

Periode-onderwijs
De klassenleerkracht verzorgt in de klas het ‘periode-onderwijs’ gedurende de eerste twee ochtenduren. In blokken van drie of vier weken komt een bepaald vak (rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde etc.) elke dag intensief aan de orde. Zo is er ruimte om de leerstof met “hoofd, hart en handen”te ontmoeten. Na het afsluiten van de periode wordt dit vak met rust gelaten en krijgt het kind de kans om de opgedane kennis te laten bezinken en te verwerken.

Talander onderbouwVaklessen
Na de ochtendpauze krijgen de kinderen vaklessen onder meer voor muziek, handwerken, koken, gymnastiek, vreemde talen en handvaardigheid. Deze lessen worden gegeven door hun klassenleerkracht of een andere klassenleerkracht. Het stimuleert de creativiteit van de kinderen en leidt tot brede persoonlijkheidsontwikkeling.
Daarnaast zijn er dagelijks terugkerende “oefenuren”, die worden gebruikt voor het oefenen van taal en rekenen.

Kunstzinnig onderwijs
In feite is het kunstzinnig/ambachtelijke de grondtoon van het hele leerproces. De leerkracht biedt tijdens het periodeonderwijs de stof op kunstzinnige wijze (met beelden, verhalen en beweging) en toegespitst op zijn klas aan. Hij geeft de leerlingen creatieve verwerkingsopdrachten en besteedt veel aandacht aan de verzorging van het werk.
De “kunstvakken” staan niet op zichzelf maar ten dienste van het hele leerproces. Ze zijn verbonden met het periodeonderwijs, de seizoenen of de vertelstof en ondersteunen de algehele ontwikkeling van het kind.

Vertelstof
In aansluiting op de leeftijd van de kinderen loopt de vertelstof als een rode draad door de klassen heen. Hier wordt in sprookjes, mythen en historische verhalen iets overgedragen uit ons cultureel erfgoed. Veel van deze verhalen vertellen ons in rijke beelden iets over de ontwikkelingsweg van de mens en mensheid.
Elke klas heeft zijn eigen thema’s, passend bij de ontwikkelingsfase:
1e klas    : Sprookjes
2e klas    : Fabels en legenden
3e klas    : Het oude testament
4e klas    : Noorse/Germaanse mythologie
5e klas    : Oude Culturen en Griekse mythologie
6e klas    : Romeinse en vroeg- Middeleeuwse verhalen

Getuigschrift
Aan het eind van ieder schooljaar maakt de klassenleerkracht een getuigschrift. In het getuigschrift beschrijft de leerkracht voor de ouders de cognitieve, de sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling die een kind in het afgelopen schooljaar heeft doorgemaakt.
Speciaal voor het kind maakt de leerkracht een spreuk met een bijbehorende illustratie.