Aanmelden

Aannameprocedure kleuterklas kind jonger dan 4 jaar

Zo’n 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt zal de leerkracht contact met u opnemen en een afspraak voor een oudergesprek met u maken. De ontwikkeling van het kind tot nu toe wordt dan besproken en er worden concrete afspraken gemaakt.

Aannameprocedure kleuterklas/onderbouw kind ouder dan 4 jaar

  • Oudergesprek: De schoolleider of intern begeleider zal contact opnemen en een afspraak voor een oudergesprek maken. De ontwikkeling van het kind tot nu toe en de motivatie voor de vrijeschool worden hierin besproken.
  • Proefdagen: Gedurende drie dagen komt het kind op bezoek in zijn nieuwe klas. Het kind kan zo kennismaken met de leerkracht, de toekomstige groep en de andere manier van lesgeven. De leerkracht en intern begeleider krijgen een eerste indruk van hoe het kind op de lesstof en de groep reageert.
  • Contact oude school: Voorafgaand aan de proefdagen wordt contact opgenomen met de oude school. Het beeld van de school over de ontwikkeling van het kind en de leerresultaten is belangrijke informatie voor ons.
  • Besluit: Op basis van de informatie uit het oudergesprek, de proefdagen en van de oude school, besluit de school, na intern overleg, het kind wel/niet aan te nemen.

Indien u interesse heeft om uw kind aan te melden voor onze school kunt u onderstaand formulier invullen. Door het invullen van dit formulier geeft u aan graag de aannameprocedure te willen starten.

Er zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken contact met u opgenomen worden.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Ik wil naar:

Ons onderwijs

Onze klassen

Praktische info

Aanmelden