Jaarfeesten

Jaarfeesten

Op onze school wordt, zoals op alle vrijescholen, veel aandacht besteed aan het beleven van het ritme van het jaar. Daarbij spelen de jaarfeesten, als hoogtepunten in de kringloop van het jaar, een zeer belangrijke rol.

De jaarfeesten die gevierd worden, hebben een nauwe band met de wisselingen in de natuur en de kosmos en hebben ook een Oudchristelijk aspect. De wereld zoals wij die beleven en de jaarfeesten die daarbij gevierd worden, roepen bij de kinderen gevoelens op van verwondering, bewondering en respect. De jaarfeesten zijn belangrijk voor onze school als sociale gemeenschap. Het samen toeleven naar en het vieren van een jaarfeest geeft verbinding. Bij de voorbereiding, uitvoering en viering worden ouders vaak betrokken.

De jaarfeesten die wij vieren zijn:
St. Michael   St. Maarten
Sinterklaas
Advent
Kerstmis
Driekoningen
Maria Lichtmis
Carnaval
Palmpasen
Pasen
Pinksteren
St. Jan

Ik wil naar:

Ons onderwijs

Onze klassen

Praktische info

Aanmelden