Onze klassen

Onze klassen

Kleuterklas

Spelend leren in de kleuterklassen

Het jonge kind ontdekt al spelenderwijs de wereld om zich heen. In de kleuterklassen krijgt het volop de gelegenheid om door nabootsing en fantasie zijn spel te ontwikkelen. Dit spel is de basis voor een gezonde taal- en denkontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Het rijke taalgebruik van de leerkracht tijdens het ochtendspel vergroot spelenderwijs de woordenschat van de kinderen.

Ritme en herhaling

Een gezonde kleuter wil de dingen altijd opnieuw beleven: nog eens dat sprookje horen, nog eens dat liedje zingen, nog eens dat dansje doen. Zij geven een houvast aan het kind en versterken het gevoel van veiligheid en geborgenheid en dat vinden we van groot belang voor een goede ontwikkeling. De kleuterklas heeft een vaststaand dagritme, een terugkerend weekritme en een duidelijk jaarritme.

De inrichting

De klas straalt rust en warmte uit. Het lokaal is ingericht met natuurlijke materialen in zachte kleuren en sfeervol licht. Het is een rijke en veilige leeromgeving. Het kind voelt zich thuis en de fantasie wordt volop geprikkeld. Het jonge kind wordt uitgedaagd zelf te experimenteren, te ontdekken en te leren.

Samenstelling klas

De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen: 4, 5 en 6 jarigen. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar kunnen leren geeft volop gelegenheid aandacht aan de sociale ontwikkeling te geven. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd bij dezelfde kleuterjuffen.

Overgang naar de 1e klas

Met 6 of 7 jaar gaan de kinderen naar de eerste klas. Dit is op de vrijeschool een belangrijke stap die met de kinderen uitgebreid wordt gevierd. Het markeert de overgang van het ‘spelend’ leren van de kleuter naar het meer ‘schoolse’ leren van het schoolkind.

Onderbouw

Periode-onderwijs in klas 1 tot en met klas 6

De klassenleerkracht verzorgt in de klas het ‘periode-onderwijs’ gedurende de eerste twee ochtenduren. In blokken van drie of vier weken komt een bepaald vak (rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde etc.) elke dag intensief aan de orde. Zo is er ruimte om de leerstof met “hoofd, hart en handen”te ontmoeten. Na het afsluiten van de periode wordt dit vak met rust gelaten en krijgt het kind de kans om de opgedane kennis te laten bezinken en te verwerken.

Vaklessen

Na de ochtendpauze krijgen de kinderen vaklessen onder meer voor muziek, handwerken, koken, gymnastiek, vreemde talen en handvaardigheid. Deze lessen worden gegeven door hun klassenleerkracht of een andere klassenleerkracht. Het stimuleert de creativiteit van de kinderen en leidt tot brede persoonlijkheidsontwikkeling.
Daarnaast zijn er dagelijks terugkerende “oefenuren”, die worden gebruikt voor het oefenen van taal en rekenen.

Kunstzinnig onderwijs

In feite is het kunstzinnig/ambachtelijke de grondtoon van het hele leerproces. De leerkracht biedt tijdens het periodeonderwijs de stof op kunstzinnige wijze (met beelden, verhalen en beweging) en toegespitst op zijn klas aan. Hij geeft de leerlingen creatieve verwerkingsopdrachten en besteedt veel aandacht aan de verzorging van het werk.
De “kunstvakken” staan niet op zichzelf maar ten dienste van het hele leerproces. Ze zijn verbonden met het periodeonderwijs, de seizoenen of de vertelstof en ondersteunen de algehele ontwikkeling van het kind.

Vertelstof

In aansluiting op de leeftijd van de kinderen loopt de vertelstof als een rode draad door de klassen heen. Hier wordt in sprookjes, mythen en historische verhalen iets overgedragen uit ons cultureel erfgoed. Veel van deze verhalen vertellen ons in rijke beelden iets over de ontwikkelingsweg van de mens en mensheid.
Elke klas heeft zijn eigen thema’s, passend bij de ontwikkelingsfase:
1e klas    : Sprookjes
2e klas    : Fabels en legenden
3e klas    : Het oude testament
4e klas    : Noorse/Germaanse mythologie
5e klas    : Oude Culturen en Griekse mythologie
6e klas    : Romeinse en vroeg- Middeleeuwse verhalen

Getuigschrift

Aan het eind van ieder schooljaar maakt de klassenleerkracht een getuigschrift. In het getuigschrift beschrijft de leerkracht voor de ouders de cognitieve, de sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling die een kind in het afgelopen schooljaar heeft doorgemaakt.
Speciaal voor het kind maakt de leerkracht een spreuk met een bijbehorende illustratie.

Ik wil naar:

Ons onderwijs

Onze klassen

Praktische info

Aanmelden